Gizlilik Politikası

www.boss4.com.tr Web sitesinin (kısaca Web Sitesi) tüm hakları BOSS4 GAYRIMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş' ye aittir. Web Sitesi tüm bireysel ve kurumsal kullanıcılarının bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan bir platform olmayı hedeflemektedir. Web sitesi kullanıcılarının siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri' ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda işbu Gizlilik Prensipleri' nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Web Sitesi vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari önlemlerle desteklenmektedir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Web Sitesi tavsiye etmektedir.

Web Sitesi işbu Gizlilik Politikası’ nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Web Sitesi’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “ Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal üyeleri tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi her türlü bilgileri ifade etmektedir. Web Sitesi kullanıcıların kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Ürün ve faaliyetler hakkında bilgi vermek,

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, kampanya bilgileri paylaşmak

Web Sitesi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar Web Site’ sini kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu Gizlilik Politikası’ nda anlatıldığı gibi, Web Sitesi tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu platformda talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini Web Sitesi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması üyelerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Web Sitesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya/kullanıcılara aittir.

Web Sitesi; Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde ilgili kullanıcının kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Kullanıcının kullanımı /varsa üyeliğini sona erdirmesi halinde ve talep etmesi halinde Web Sitesi yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Kullanıcı’ ya ait verileri silmeyi ve Kanun’un düzenlemelerine uygun hareket etmeyi kabul eder. 

Kullanıcılar Web Sitesi’nden bildirim almak istemiyor ise  info@boss4.com.tr adresine e-posta gönderip listeden çıkmaları gerekmektedir. Web Sitesi işbu e-posta aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu e-posta adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler Web Sitesi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Web Sitesi, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Web Sitesi gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.